INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowy obowiązek dotyczący RODO, przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest firma Agencja Celna Complex SAD Małgorzata Sochaj / Magazyn Complex SAD M.Sochaj, A.Wasińska Spółka Cywilna ul. Hutnicza 28, 81-061 Gdynia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres: ado@complexsad.pl

Udostępnianie danych ma wyłącznie charakter dobrowolny i związany jest z procedurami realizacji odpraw celnych, w celach księgowych oraz obowiązkowego archiwizowania i raportowania podatkowego. Dane mogą również zostać udostępnione w celu przesłania oferty po wcześniejszym zapytaniu drogą elektroniczną

Udostępnione dane, wystawione faktury oraz dokumenty celne są przechowywane w programach celnych oraz księgowych na komputerach firmowych, należących do Administratora, bądź w formie papierowej.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe oraz numery dokumentów tożsamości lub uprawnień jedynie w celu:

– realizacji świadczonych usług,
– realizacji odpraw celnych wynikających z umowy / upoważnienia, które posiadamy,
– prowadzenia działań operacyjnych związanych z wykonywaniem zleceń przewozowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Agencja Celna Complex SAD Małgorzata Sochaj / Magazyn Complex SAD M.Sochaj, A.Wasińska Spółka Cywilna wyłącznie w celu np. dokonywania awizacji ładunków, wystawiania upoważnień na wjazd do miejsc załadunku towaru na Państwa ciężarówki itp. sytuacjach,
– realizacji oferty dla Klienta po zapytaniu drogą elektroniczną (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail),
– wystawienia faktury (nazwa odbiorcy, adres, NIP, regon),
– przesłania faktury (adres e-mail),
– księgowych oraz obowiązkowego archiwizowania i raportowania podatkowego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Agencja Celna Complex SAD / Magazyn Complex SAD w celu realizacji Państwa zleceń.

Macie Państwo prawo do:

– żądania wglądu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Waszych danych i danych kierowców realizujących Państwa zlecenia, prosimy odpowiedzieć na tą wiadomość wpisując w treści „NIE ZGADZAM SIĘ”. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów.